Download tafsir al jailani pdf

Download E-book Gratis Tafsir Al-Quran Tafsir Jalalain.

Mengingat buku tafsir ini masih tergolong baru untuk diteliti maka rumusan masalah pertama yang penulis angkat ialah bagaimana gambaran umum tafsir al- Jailani ?

Konsep taubat menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam kitab.

Kemudian beranjak pada bagaimana otentisitas penafsiran Tafsir al- Jailani ?

<b>TAFSIR</b> AL-<b>JAILANI</b> TELAAH OTENTISITAS <b>TAFSIR</b> SUFISTIK ABD.

Tafsir Al Jailani Pondok Pesantren Maulana Rumi.

Sedangkan corak tasawuf yang terkandung sepertinya juga tidak selaras dengan yang dianut al-Jailani.

T Tafsīr al-Ja alālay yn - Al

Di sisi lain model gaya bahasa dalam Tafsir al-Jailani tidak sebagaimana biasanya al-Jailani menulis.


Download tafsir al jailani pdf:

Rating: 90 / 100

Overall: 93 Rates